بسم الله الرحمن الرحیم إِنّا أعطَیناکَ الکَوثَر؛فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانحَر؛إِنَّ شانِـئَکَ هُوَ الأَبتَر

سوره نصر/../ علی زارع بیدکی

بسم الله الرحمن الرحیم

1.مدنی است زیرا در شهر مدینه نازل شده است 

2. شرح نزولش این است که مکه در استانه فتح بود 
* هر نصری به همراه خود فتح می اورد پس همیشه نصر و فتح با هم است اما زمان مؤینی ندارد. 
* فتح و نصر رؤیت می شود . 

برداشت من از معنای این سوره : 
ای پیامبر زمانی که آن نصر به همراه فتح بزرگش پدید امد و تو دیدی افراد زیادی از مردم به سمت دین خدا امدند و ایمان اوردند ، خداوند را (به همراه حمد ) تسبیح و استغفار کن زیرا خدا به همراه عطف ، توجه کننده و توبه پذیر است. 
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بسیجیان مسجد المهدی

سوره تکاثر/../محمد حسین رضایی

      بسم الله الرحمن الرحیم
1-انسان نباید در هر شرایطی کار لهو انجام دهد.
بایدانسان در همه زمان حضور امام زمان (عج)را احساس کند،زیرا انسان در جوار امامش جرأت انجام کار لهو را ندارد.
2-انسان باید به هر چیز دید طهارتی داشته باشد،اگر این دید را داشته باشیم از هر چیز عبرت می گیریم ولی بدون این دید ما لهو انجام می دهیم.
3-اگر انسان کار لهو انجام دهد علم الیقین را  از دست می دهد و وجود جهنم را حس نمی کند و به آن نزدیک می شود.
4-انسانی که علم الیقین دارد عین القین را در دنیا تجربه می کند و به سوی جهنم نمی رود،ولی کسی که علم الیقین ندارند وقتی عین الیقین را تجربه میکند که کار از کار گذشته است.
5-کار های لهو از جمله به دنبال بودن کثرت اموال و اولاد و فخر فروشی باعث رفتن در مسیر تکاثر می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بسیجیان مسجد المهدی

سوره کوثر /../ ابوالفضل نوری

  بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند به پیامبرخیرکثیر و فراوانی داده است.آن خیر بزرگ؛ذریّه پیامبر و دختر ایشان حضرت فاطمه(س) است.حال که خداوند به ایشان منت نهاده و خیر کثیر به او داده است؛ایشان باید این نعمت بزرگ رابا نماز و نَحر شتر شکر گذاری کنند.
مصداق:مثلا خداوندبه ما یک فرزند اَعطی می کند و ما هم به شکر گزاری از خداوند و صحیح وسالم ماندن آن فرزند نماز شکر به جای می آ وریم وحیوانی راذبح یا نَحر می کنیم. 
                                 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بسیجیان مسجد المهدی

گزاره های سوره قلم /../ ابوالفضل نوری

بسم الله الرحمن الرحیم

1- قلم وسیله ای ثبت کننده است که سطر به سطر و به ترتیب اتفاقات را ثبت می کند.

2- پیامبر تو بخاطر نعمتی که از جانب پروردگارت داری دیوانه نیستی. ((نعمت نبوت))

3- پیامبر برای تو پاداشی تمام نا شدنی است.

4- پیامبر دارای اخلاقی بزرگ و نیکو است. ((صابر بودن))

5- به زودی تو ((پیامبر)) و کسانی که به تو گفته اند دیوانه؛ خواهید دید چه کسی دیوانه است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بسیجیان مسجد المهدی

گزاره های سوره علق /../ سید محسن حسینی

بسم الله الرحمن الرحیم 

1- شروع کن با نام پروردگارت که تو را آفرید.

2- پروردگاری که انسان را از علق (خون بسته) و پست ترین چیز خلق کرده است.

3- بخوان و شروع کن به نام کریم ترین پروردگار.

4- رب کریم ترین است چون ما را از پست ترین چیز ها می آفریند و ما را اشرف مخلوقات کرده است.

5- پروردگار ما را به وسیله قلم تعلیم می دهد چون ویژگی ماندگاری دارد.

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
بسیجیان مسجد المهدی

گزاره های سوره علق/../ نیما اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

1- با اسم رب باید خواند.

2- رب چیزی را آفریده است.

3- پروردگاری است که بهترین خلق خود را (احسن الخالقین) از خون بسته (پست ترین چیز) خلق کرده است.

4- پروردگاری است که اکرم است (بزرگوارتر) یعنی بدون عوض عطا می کند وعزت و برتری ذاتی دارد بدون مقایسه با دیگری.

5- پروردگار با قلم می آموزد.

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
بسیجیان مسجد المهدی