بسم الله الرحمن الرحیم إِنّا أعطَیناکَ الکَوثَر؛فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانحَر؛إِنَّ شانِـئَکَ هُوَ الأَبتَر

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

گزاره های سوره علق /../ سید محسن حسینی

بسم الله الرحمن الرحیم 

1- شروع کن با نام پروردگارت که تو را آفرید.

2- پروردگاری که انسان را از علق (خون بسته) و پست ترین چیز خلق کرده است.

3- بخوان و شروع کن به نام کریم ترین پروردگار.

4- رب کریم ترین است چون ما را از پست ترین چیز ها می آفریند و ما را اشرف مخلوقات کرده است.

5- پروردگار ما را به وسیله قلم تعلیم می دهد چون ویژگی ماندگاری دارد.

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
بسیجیان مسجد المهدی

گزاره های سوره علق/../ نیما اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

1- با اسم رب باید خواند.

2- رب چیزی را آفریده است.

3- پروردگاری است که بهترین خلق خود را (احسن الخالقین) از خون بسته (پست ترین چیز) خلق کرده است.

4- پروردگاری است که اکرم است (بزرگوارتر) یعنی بدون عوض عطا می کند وعزت و برتری ذاتی دارد بدون مقایسه با دیگری.

5- پروردگار با قلم می آموزد.

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
بسیجیان مسجد المهدی

گزاره های سوره علق/../ طه فتاحی

بسم الله الرحمن الرحیم

در این سوره بیان شده است که دنیای دیگر وجود دارد پس باید از حال آنرا بسازیم.

 

1- این سوره بیانگر این است که بازگشت همه به سوی خدای یکتا است.

2- در این سوره بیان شده که پیامبر در زمان نبوت دشمن های زیادی داشته اند.

3- خداوند تاکید می کند که انسان اگر احساس بی نیازی کند طغیان خواهد کرد.

4- اگر با اسم رب شروع کنیم پیروز خواهیم شد.

5- انسانی که بنده نماز گزار را نهی می کند از راه هدایت دور شده است وبرگرداندن او به این راه دشوار است.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
بسیجیان مسجد المهدی

گزاره های سوره علق/../ امیر حسین اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

1- همیشه و همه جا همه کار هایت را با نام پروردگارت شروع کن.

2- پروردگاری که انسان را از علق (خون بسته) خلق کرد.

3- رب بسیار کریم است یعنی بدون منت ودرخواست کاری را برای ما انجام می دهد.

4- ربی که با قلم به انسان یاد داد.

5- ربی که به انسانی که هیچ چیزی نمی دانست و بلد نبود تعلیم داد.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
بسیجیان مسجد المهدی