بسم الله الرحمن الرحیم
1-انسان نباید در هر شرایطی کار لهو انجام دهد.
بایدانسان در همه زمان حضور امام زمان (عج)را احساس کند،زیرا انسان در جوار امامش جرأت انجام کار لهو را ندارد.
2-انسان باید به هر چیز دید طهارتی داشته باشد،اگر این دید را داشته باشیم از هر چیز عبرت می گیریم ولی بدون این دید ما لهو انجام می دهیم.
3-اگر انسان کار لهو انجام دهد علم الیقین را  از دست می دهد و وجود جهنم را حس نمی کند و به آن نزدیک می شود.
4-انسانی که علم الیقین دارد عین القین را در دنیا تجربه می کند و به سوی جهنم نمی رود،ولی کسی که علم الیقین ندارند وقتی عین الیقین را تجربه میکند که کار از کار گذشته است.
5-کار های لهو از جمله به دنبال بودن کثرت اموال و اولاد و فخر فروشی باعث رفتن در مسیر تکاثر می شود.

6-انسان با فکر کردن به قیامت از تکاثر دور می شود.
7-با ایمان و علم الیقین می تواند آینده را ببیند(عین الیقین)
8-خداوند از نعمات در قیامت سوال می کند پس نباید با نعمت کار لهو و بیهوده انجام داد.
9-امام صادق (ع)درمورد بد ترین کارها می فرمایند:سه چیز از اعمال جاهلیت است1-تفاخر به نَسَب2-طعن در شرف و شخصیت خانوادگى افراد3-درخواست باران به وسیله ستارگان.
امیر المؤمنین نیز میفرمایند:دو چیز مردم را هلاک میکند،ترس از فقر و تفاخر.
10-انسان باید سعی در رسیدن به علم الیقین داشته باشد زیرا بدون تلاش به آن نمی رسد ولی در آخرت همه به عین الیقین می رسند.
11-نعمتی که خداوند از آن سوال می پرسد طبق حدیث از امام صادق(ع)ولایت است،یعنی کسی که لهو انجام می دهد به ولی خود نگاه نکرده و خدا در قیامت می پرسد چرا به زندگی ولی خود نگاه نکرده ای و راه درست زندگی و دوری از تکاثر را از او نیاموخته ای.