بسم الله الرحمن الرحیم

1.مدنی است زیرا در شهر مدینه نازل شده است 

2. شرح نزولش این است که مکه در استانه فتح بود 
* هر نصری به همراه خود فتح می اورد پس همیشه نصر و فتح با هم است اما زمان مؤینی ندارد. 
* فتح و نصر رؤیت می شود . 

برداشت من از معنای این سوره : 
ای پیامبر زمانی که آن نصر به همراه فتح بزرگش پدید امد و تو دیدی افراد زیادی از مردم به سمت دین خدا امدند و ایمان اوردند ، خداوند را (به همراه حمد ) تسبیح و استغفار کن زیرا خدا به همراه عطف ، توجه کننده و توبه پذیر است. 
 انسان {نسی و اُنس ----> اُنس گیرنده فراموش کار}
 تسبیح فعلی است که انسان خطاب به خدا می گوید : به دلیل نقصهای من نمی توانم تو را بی نقص حمد کنم پس خدایا از من بپذیر که تو را تسبیح کنم!
 توبه و استقفار را به سه مرحله می توان یاد کرد ۱. خدا آن را به دل ما می اندازد / ٢. ما توبه و استغفار میکنیم / ٣. خدا می پذیرد

*استغفار = محو اثر یا محو گناه 
* رب = سوق دهنده به سوی کمال

فوج _فوج از دیدگاه ما (اولین چیزی که به ذهن ما میرسد ):
1. زائران حرم امام حسین علیه السلام
2. دسته سربازان لشکر که وارد پادگان میشوند 
3. تیم باشگاهی که وارد استادیوم میشود 
4. رفتن دانش اموزان از صبگاه به سر کلاس 
5. رزمایش که دسته اول تکاوران میروند و ... 
6. اردو راهیان نور که مسجد های مختلف رفت و امد دارند 
7. ماهی ها 
8. گله شیرها 
9. دسته پرنده ها 
و.....

1